Grupy i WspólnotyGrupy

Ruch Światło-Życie

Opiekun: Ks. Marcin Kupiński

Spotkania: w Piątek po wieczornej Mszy Świętej


Ruch Światło - Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.
Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło - Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.
Znakiem Ruchu Światło - Życie jest starochrześcijański symbol fos-dzoe(gr) (gr. światło, życie splecione literą omega tworzące krzyż).


Ruch Światło – Życie, zwany Oazą, został założony przez księdza Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Ten niezwykły kapłan urodził się w Rybniku i od początku swojej pracy duszpasterskiej szczególną uwagę przywiązywał do pracy w małych grupach, począwszy od Oazy Dzieci Bożych aż po metodę piętnastodniowych rekolekcji nazwanych później Oaza Żywego Kościoła (pierwsza odbyła się w Szlachtowej w 1963 roku). W ten sposób powstał ruch zwany dziś Ruchem Światło –Życie. Ksiądz Franciszek przekonany o potrzebie odnowy wspólnoty Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II zaczął gromadzić dzieci i młodzież w czasach niezwykle trudnych, w których wszelka działalność duszpasterska poza murami kościoła była zakazana. Kontynuowane według jego zamysłu dzieło obejmuje dziś wszystkie stany Kościoła.

Stawiamy na jakość uczestników, a nie na ilość!!!

Ruch Światło-Życie